O nás

Firma Ekostarmont s.r.o. se zaměřuje na výstavbu ekologických, pasivních a nízkoenergetických domů, dále na zateplování budov, výstavbu čističek odpadních vod a výstavbu bytových domů.Poskytujeme svým zákazníkům kompletní servis od projektů až po finální realizaci včetně následných úprav terénů, zahrad apod.  Kromě výše zmíněných stavebních prací  též provádíme správu a údržbu nemovitostí.Firma Ekostarmont s.r.o. se úspěšně zúčastnila na projektech pro státní podnik Čepro- výstavba ČOV Cerekvice, výstavba úpravny vody Opatov, dále stavíme pro podnik Vítkovické železárny a.s. správní budovu, jako subdodavatelé spolupracujeme s významnými stavebními firmami jako je Skanska a.s., VOKD Ostrava, Firesta a.s. Brno, se kterými se podílíme na výstavbě jejich developerských projektů, atd.

V okolí Kutné Hory jsme v současné době ukončili výstavbu pasivního domu v Hořanech, podílíme se na náročné celkové opravě měšťanského domu v Husově ulici č.p. 143,  provedli jsme zateplení bytového domu v Čáslavi, provádíme kompletní rekonstrukci domu v Miskovicích a podílíme se na akci Zkapacitnění čistírny odpadních vod VHS Vrchlice-Maleč, kde jsme subdodavateli firem Skanska a.s. a HN technology s.r.o.

V současné době největší objem prací spojených se správou a údržbou nemovitostí provádíme pro firmu Geotest a.s. Brno.

Naše firma má v oblasti stavebnictví velmi dobré reference, jak od renomovaných stavebních firem působících na českém trhu, tak i od přímých investorů.V oblasti úspory energií se snažíme být neustále na špici jak po stránce používaných stavebních materiálů, tak po stránce použitých stavebních technologií.

Ekostarmont s.r.o. je českou firmou s průhlednou vlastnickou strukturou nezatížena úvěry. Nemáme žádné neuhrazené závazky jak co do závazků vůči státní správě, tak co do závazků k našim dodavatelům.